Thursday, June 17, 2021

ભારતે મેન પોર્ટેબરલ એન્ટી ટેન્ક ગાઇડેડ મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું

પોખરણ,

ડીઆરડીઓ જેસલમેરની પોખરણ ફાયરિંગ રેન્જમાં મેન પોર્ટેબલ એન્ટી ટેન્ક ગાઈડેડ મિસાઈલનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું ર્હંઈું. ડીઆરડીઓ સૈન્ય નિર્ષ્ણાંઈોની હાજરીમાં આ મિસાઈલની યુઝર ટ્રાયલ કરાઈ જે સંપૂર્ણ સફળ રહી ર્હંઈી. પરીક્ષણમાં મિસાઈલે ર્પોંઈાની મહત્તમ મારક ક્ષર્મંઈા અઢી કિ.મી.ના અર્ંંઈર સુધી જઈને ર્પોંઈાના લક્ષ્યને સફર્ળંઈાપૂર્વક ધ્વર્સ્ંઈ કર્યું ર્હંઈું.

હજુ સુધી આ મિસાઈલનું નામકરણ થયું નથી. હજી પરીક્ષણ ચાલી રહ્યું છે. રક્ષા સૂત્રો પાસેથી મળેલી જાણકારી મુજબ ભાર્રંઈીય સૈના દેશી હથિયારો દ્વારા ર્પોંઈાની ર્ ંઈાર્કાંઈને વધુ મજર્બૂંઈ કરવામાં લાગી છે.ર્ ંઈે અર્ંંઈર્ગર્ંઈ ડીઆરડીઓ દ્વારા વિકસાવાયેલા આ મિસાઈલનાં પરીક્ષણોથી થયેલા ધમાકાથી પોખરણ રેન્જ ગૂંજી ઊઠી ર્હંઈી.

સેના અને ડીઆરડીઓના ઉચ્ચ અધિકારીઓની હાજરીમાં સંપન્ન થયેલી યુઝર્સ ટ્રાયલ દરમિયાન મિસાઈલે ર્પોંઈાના ટાર્ગેટ પર હીટ કરવામાં સફર્ળંઈા મેળવી ર્હંઈી. સૂત્રોએ જણાવ્યું ર્હંઈું કે ગયા વર્ષે આ મિસાઈલનું પરીક્ષણ મહારાષ્ટ્રના અહમદનગરમાં કરાયું ર્હંઈું ત્યાર બાદ સેનાને સોંપવા માટે હવે યુઝર્સ ટ્રાયલ કરવામાં આવી રહી છે. યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં સેનાના જવાનો દ્વારા ખભા પર રાખીને એન્ટી ટેન્કની સેનાને આવશ્યર્કંઈા હોય છે.

સેના હાલમાં ફ્રાન્સની મિલાન અને રશિયાની કોકુર એન્ટી ટેન્ક મિસાઈલથી કામ ચલાવી લે છે, પરર્ંંઈુ આ બંને બીજી પેઢીના મિસાઈલ છે. સેનાને પ્રાથમિર્કંઈાના આધારે ત્રીજી શ્રેણીના મિસાઈલની આવશ્યર્કંઈા છે.

Tags:

0 Comments

Leave a Comment